Brandstationer och spruthus - Inventering 2012-2016

Brandstationsböcker

Under åren 2012-2016 har jag, tillsammans med en kollega, genom-fört inventeringar av brandstationer och spruthus i sju län; Dalarna, Gävleborg, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland och Örebro län. Fyra av dessa län trycktes i december 2016: Gävleborg, Stockholm, Södermanland och Uppsala län.

Böckerna går att köpa hos Lillstugan i Vendel