Har utfört konsultationer hos ett antal privatpersoner. Det kan röra sig om ombyggnader interiört eller exteriört, isolering och ompaneling, problem med grunder, lagning av lerklining mm. Alla objekt har det inte funnits anledning att fotografera och en del kunder vill inte att bilder på deras bostadshus eller gård läggs ut på internet, men ett par exempel lämnas nedan.

Färgsättning av veranda

Här är verandan på mitt eget bostadshus, ett hus som byggdes ca 1860.

Färgsättningen har skiftat genom åren, från början ett opanelat, rödslammat timmerhus som troligen fått panel på sent 1800-tal och som då var grönt med bruna fönster. Panelen fick senare en gul kulör med gula fönster och röda fönsterfoder och knutbrädor. På 1970-talet ändrades färgsättningen till herrgårdsgul med vita fönster, fönsterfoder och knutbrädor. År 2004 ändrades färgsättningen igen till gulockra med engelskt röda fönster och dörrar med fönsterfoder och knutbrädor i grön umbra (som blir grå när den blandas i vit färg).

Verandan före ommålningen. Färgsättning från 1970-talet.
Verandans nya färgsättning. Allt målat med linoljefärg.

Gårdshus i norra Uppland

Bilderna kommer från ett gårdshus vid en gård i norra Uppland. Huset har tidigare varit gårdens bostadshus. De nuvarande ägarna vill restaurera varsamt för att kunna bevara så mycket som möjligt av husets inredning. Här finns gamla trätak och trägolv, dörrar och dörrfoder från 1700-talet samt lerklinade väggar som är stänkmålade och dekorerade med limfärg. En helt fantastiskt byggnad.