Pågående projekt

Vattenanknutan kulturmiljöer vid Trosaån, Södermanlands län

Kulturhistorisk värdering Ågestaverket

Dokumentation av Upsala Ångqvarn inför nedläggningen 2017

Inventering av brandstationer i Värmlands län


 

 

 

Urval av referensobjekt.

Elefanten - Dokumentation av civilförsvarsanläggningen Elefanten
Hallsta Pappersbruk - Examensarbete
Hallsta pappersbruk - Industrihistoria från 2012 till våra dagar - Publikation
Korsnäs timmmerränna - Examensarbete
Stora Vika Cementfabrik - Dokumentation
Papper och massa i Dalarna och Uppland - Publikation
Brandstationer och spruthus Brandstationer och spruthus - Inventering under 2012-2017
Cement Stora Vika - industriort i folkhemmet - Publikation
Vårby Bryggeri - Dokumentation
Dannemora Gruva Dannemora Gruva - Dokumentation av gruvlave samt sovrings- och anriknings-verk