Under 2012, 2013 och 2014 har jag utfört inventeringar av brandstationer i flera län. Snart går det att läsa om dem här.