Inventering av brandstationer och spruthus

Älvkarleö spruthus, idag rivet

Under åren 2012-2018 har jag, tillsammans med en kollega, genomfört inventeringar av brandstationer och spruthus i sju län; Dalarna, Gävleborg, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland och Örebro län. Objekten har varit många, både att besöka på plats men det har även varit många byggnader som idag är rivna. Under 2016 har jag även påbörjat en inventering i Värmlands län och den kommer även att pågå under 2017-2019.

Fyra av länen har gått i tryck i december 2016, den femte trycktes i december 2017, och den sjätte har precis kommit från tryckeriet i juni 2018. se under publikationer.