Inventering av brandstationer och spruthus

Älvkarleö spruthus, idag rivet

Under åren 2012-2017 har jag, tillsammans med en kollega, genomfört inventeringar av brandstationer och spruthus i sju län; Dalarna, Gävleborg, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland och Öre-bro län. Objekten har varit många, både att besöka på plats men det har även varit många byggnader som idag är rivna. Under 2016 har jag även påbörjat en inventering i Värmlands län och den kommer även att pågå under 2017-2018.

Fyra av länen har gått i tryck i december 2016, den femte har presis kommit från tryckeriet i december 2017, se under publikationer.