Brandstationer och spruthus - Inventering 2012-2017

Brandstationsböcker

Under åren 2012-2017 har jag, tillsammans med en kollega, genom-fört inventeringar av brandstationer och spruthus i sju län; Dalarna, Gävleborg, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland och Örebro län. Fyra av dessa län trycktes i bokform i december 2016: Gävleborg, Stockholm, Södermanland och Uppsala län. Den femte har tryckts i december 2017: Västmanlands län.

Böckerna går att köpa hos Lillstugan i Vendel