Dannemora Gruva

I december 2014 utfördes en dokumentation av gruvlave, anriknings- och sovringsverk vid Dannemora Gruvor inför planerad invändig ombyggnad av lokalerna. Uppdraget genomfördes tillsammans med Byggnadsvård Mälardalen och uppdragsgivare var Länsstyrelsen i Uppsala län.

Dokumentationen var lite av en utmaning då lokalerna var tömda sedan gruvans nedläggning 1992. Här gällde det att med hjälp av fotografier, ritningar samt intervjuer med personal som arbetat vid gruvan före nedläggningen, att försöka återskapa en bild av hur anläggningen sett ut invändigt samt hur den fungerat. Dokumentationen innehåller förutom ett antal äldre fotografier och ritningar, även en stor mängd nytagna fotografier som visar hur byggnaderna ser ut 2014. 

Gruvlaven är uppförd på 1950-talets första hälft och är byggnadsminne sedan 1998. Gruvan återinvigdes 2012 men sattes i konkurs 2015.

För den som vill läsa dokumentationen så finns den tillgänglig vid arkivet i Österbybruk.