Dannemora gruva Dokumentationer
Ågestaverket Kulturhistoriska värderingar
Korsnäs timmerränna Examensarbeten
Publikationer
Degefors Bruks brandstation Inventeringar