Pågående projekt

Inventering av brandstationer och spruthus i Värmlands länLänkar till mina utredningar och rapporter

Dannemora gruva Dokumentationer
Ågestaverket Kulturhistoriska värderingar
Korsnäs timmerränna Examensarbeten
Publikationer
Degefors Bruks brandstation Inventeringar