Stripa gruva Stripa gruva Stripa gruva Stripa gruva Stripa gruva Stripa gruva
Larsbo Kalk Larsbo Kalk Larsbo Kalk Larsbo Kalk Larsbo Kalk Kalkugnarna vid Larsbo Kalk

Industriantikvarien som arbetar med det förflutna för framtiden.

Helena Lundgren är industriantikvarien som utför vårdplaner, inventeringar och dokumentationer av historiska och samtida industrimiljöer med dess processer och tekniska utrustning. I arbetet förenas historia, teknik och estetik genom texter, bilder och illustrationer.

Utför rådgivning inom allmän byggnadsvård när äldre lägenheter, hus eller hela gårdar ska underhållas, byggnas om eller på något annat sätt förändras så att ägaren på bästa sätt kan ta hänsyn till byggnadernas kulturhistoriska värden. 

Har många års erfarenhet från kvarnindustrin och vägväsendet samt en examen inom Byggnads- och industriminnesvård. Medverkar som skribent och fotograf i ett antal publikationer. 

Företaget är beläget i Vendel i Norduppland men utför uppdrag över hela landet.

Är nyfiken på allt och det mesta så hör av dig så vi får diskutera vad jag kan göra för just dig.

Lagerhuset i Varberg