Stripa gruva Stripa gruva Stripa gruva Stripa gruva Stripa gruva Stripa gruva
Larsbo Kalk Larsbo Kalk Larsbo Kalk Larsbo Kalk Larsbo Kalk Kalkugnarna vid Larsbo Kalk

Industriantikvarien som arbetar med det förflutna för framtiden.

Helena Lundgren är industriantikvarien som utför vårdplaner, inventeringar och dokumentationer av historiska och samtida industrimiljöer med dess processer och tekniska utrustning. Jag har en gedigen erfarenhet att arbeta med kulturmiljöer vid vattendrag så som kvarnar, sågar och kraftstationer med tillhörande vattensystem, både med stående byggnader men även där det finns enbart lämningar. I arbetet förenas historia, teknik, estetik och kulturhistoriska värderingar genom texter, bilder och illustrationer. 

Utför rådgivning inom allmän byggnadsvård när äldre lägenheter, hus eller hela gårdar ska underhållas, byggnas om eller på något annat sätt förändras så att ägaren på bästa sätt kan ta hänsyn till byggnadernas kulturhistoriska värden. 

Har många års erfarenhet från kvarnindustrin och vägväsendet samt en examen inom Byggnads- och industriminnesvård. Medverkar som skribent och fotograf i ett antal publikationer. 

Företaget är beläget i Vendel i Norduppland men utför uppdrag över hela landet.

Är nyfiken på allt och det mesta så hör av dig så vi får diskutera vad jag kan göra för just dig.

Lagerhuset i Varberg