Litteraturlista

Här är förslag på byggnadsvårds-, historie- och teknikrelaterade böcker för dig som söker praktisk handledning eller studielitteratur inom ämnena. Eller varför inte bara låta böckerna ge drömar och inspiration. Böckerna kan sökas på bibliotek, i bokhandeln, hos antikvariat eller dirket hos förlaget. Listan kompletteras efter hand. 

A

Ahlberg, Sven Olof, Bevara betongen, 2012

Andersson, Tord, m fl, Hantverket i gamla hus, Byggförlaget 2002.

Andersson, Maj-Britt och Ericsson, Nina, Husbibeln - Möten med gårdar,  Bokförlaget Prisma 2004.

Ankarberg, Carl och Nyström, Bengt, Rörstrand i Stockholm: tegelbruk, fajansmanufaktur och keramisk storindustri 1270-1926, 
Stockholmia förlag 2007.

Almevik, Gunnar och Renström, Mats, Handhyvlad panel i Hjo, Hjo Kommun m fl 2003.

B

Byggnadsmåleri med traditionella färgtyper, Riksantikvarieämbetet 1999.

Boström, Ingela, Tapetboken - papperstapeten i Sverige, Byggförlaget Stockholm 2004.

C

Clemensson, Per m fl , Hembygdsforska steg för steg, LTs förlag 1990.

D

Dunér, Katarina och Hall Thomas, Svenska hus Landsbygdens arkitektur - från bondesamhälle till industrialism, Carlssons Förlag mfl. 1995.

F

Fridell-Anter, Karin och Wannfors, Henrik, Så målade man, svenskt byggnadsmåleri från senmedeltid till nutid, 1990.

Fridell-Anter, Karin och Edberg, Kristina, Utvändig färgsättning, 1997.

Fönster - Historik och råd vid renovering, Riksantikvarieämbetet Rapport RAÄ 1988:1.

G

Gadd, Carl-Johan, Den agrara revolutionen, Det svenska jordbrukets historia band 3, Stockholm 2000.

Grafström, Margareta, Handskrifter med kulturhistoria - lär dig läsa och förstå, Landsarkivet Härnösand 1989.

Gudmundsson, Göran, Byggnadsvård i praktiken - Flyttning av gamla hus, Byggförlaget m fl 2001.

Gudmundsson, Göran, Byggnadsvård i praktiken - Värmen i Gamla hus, Byggförlaget m fl 2001.

Gudmundsson, Göran, Byggnadsvård i praktiken - Utvändig renovering, Byggförlaget m fl 2002.

Gudmundsson, Göran, Byggnadsvård i praktiken - Invändig renovering, Byggförlaget m fl 2002.

Gundmundsson, Göran, Byggnadsvård i praktiken - Målade golv, Gysinge centrum för byggnadsvård 2006.

H

Hidemark, Ove m fl, Så renoveras torp och gårdar, ICA bokförlag (finns flera upplagor, senaste 2006).

Husqvarna: kokspisar och kaminer 1897-1952, Sammanställd av PM-bokförlag 2005.

Håkansson, Sven-Gunnar, Från stock till stuga, ICA bokförlag (finns flera upplagor, senaste 2004).

J

Jansson, Jan-Ove, Knuttimring - en arbetsbeskrivning steg för steg, ICA bokförlag 2005.

L

Lapasoon, Urve, Byggnaders särdrag - stilhistorisk handbok 1880-1960, Boverket 2201 (2:a uppl)

Liggtimmerhus - tillsyn och reparation, Riksantikvarieämbetet rapport RAÄ 1992:2.

Lindblom, Roger och Wenander, Vicki, Frågor och svar om byggnadsvård, 2001.

Karlsdotter-Lyckman, Kerstin, Historiska oljefärger i arkitektur och restaurering, KTH Stockholm 2005.

Lundgren, Helena och Knutson Udd, Lena, Hallsta Pappersbruk Industrihistoria från 1912 till våra dagar, Holmen Paper m fl 2007.

Lundgren, Helena och Stymne, Per, Brandstationer och spruthus i Gävleborgs län - Inventering 2014-2016, HELU Förlag 2016

Lundgren, Helena och Stymne, Per, Brandstationer och spruthus i Stockholms län - Inventering 2012-2016, HELU Förlag 2016

Lundgren, Helena och Stymne, Per, Brandstationer och spruthus i Södermanlands län - Inventering 2013-2016, HELU Förlag 2016

Lundgren, Helena och Stymne, Per, Brandstationer och spruthus i Uppsala län - Inventering 2013-2016, HELU Förlag 2016


Löfvenskiöld, Charles Emil, Landtmannabyggnader hufvudsakligen för mindre jordbruk jämte material- och arbetsberäkningar, 
Byggnadsenheten Lantbruksstyrelsen 1990.

M

Mårtensson, Hans, Förstukvistar och verandor, Ica bokförlag 1999.

N

Nilsson, Olle, Tegelriket  takteglet, bruken, grosshandlarna: Heby-Vittinge-Huddinge-Sala-Jugansbo-Östervåla-Harbo-Tärnsjö-Västerfärnebo-Möklinta, Runhällen-Heby 2006.

O

Olsson, Lars-Eric, Vård av gamla hus - undersöka och åtgärda, 2007 (Tidigare upplagas titel: Gamla hus).

P

Palmqvist, Lena, Landsbygdens folkliga byggnadsskick, Riksantikvarieämbetet 1998.

R

Rosén, Sander, Hjälpreda vid kulturhistorisk byggnadsinventering, Nordiska museet 1984.

S

Scherman, Susanna, Den svenska kakelugnen: 1700-talets tillverkning från Marieberg och Rörstrand, Wahlström & Widstrand 2007.

Svala, Catharina, Den svenska gården - från torp till herresäte, 1998.

T

Thurell, Sören, Vårda och renovera trähus, Natur och Kultur 2005.

Tollin, Clas, Ättebackar och ädegärden, Riksantikvarieämbetet 1991.

Trä - byggnadsmaterial förr och nu, Riksantikvarieämbetet rapport RAÄ 1987:6.

Tunander, Britt och Ingemar, Kakelugnar, spisar och kaminer, 1982.

Tunander, Britt, Ingemar och Pontus, Svenska kakelugnar, Nordiska museets förlag 1999.

U

Ulväng, Göran, Syneprotokoll, mantalslängd och brandförsäkringar (Upplands fornminnesförenings och hembygdsförbunds årsbok 1999).

Ulväng, Göran, Hus och gård i förändring - Uppländska herrgårdar, boställen och bondgårdar under 1700- och 180-talens agrara revolution, Gidlunds förlag 2004.

W

Werne, Finn, Böndernas bygge, Wiken 1993.

Rubrik