Stora Vika

Länsmuséet i Stockholms län utför en omfattande dokumentation av Stora Vika samhälle och dess invånare. Länsstyrelsen i Stockholms län ville i samband med detta göra en kompletterande dokumentation av själva fabriken och den tekniska processen.

Hösten 2006 fick jag, tillsammans med en annan konsult, i uppdrag att utföra dokumentationen av Stora Vika cementfabrik utanför Nynäshamn. Uppdraget var att beskriva hur anläggningen fungerade när den var i drift samt vilka förändringar som skett genom åren.

Vår dokumentation inleds med en kort historik om cement och betong samt om Skånska Cementaktiebolaget som företag. Dokumentationen fortsätter med en allmän beskrivning om cementframställningen och om den nya cementfabriken i Stora Vika och dess uppbyggnad för att sedan fortsätta med beskrivning av cementtillverkningen vid fabriken, avdelning för avdelning. Vi tar upp de förändringar som skett genom åren med nedläggningen, nya företag på området, vad som försvunnit av byggnader och maskinell utrustning sedan nedläggningen av cementfabriken 1980. Allra sist i dokumentet finns den fotodokumentation som vi gjorde vid cementfabriken hösten 2006.

Dokumentationen ingår delvis i boken Cement - Stora Vika - industriort i folkhemmet, se under publikationer.