Företaget utför

* Industrihistoriska inventeringar och dokumentationer
* Processbeskrivningar och flödescheman
* Kulturhistoriska värderingar
* Samtidsdokumentation av industrier i drift
* Skadeinventeringar av byggnader och produktionsutrustning
* Vård- och underhållsplaner för byggnader och produktionsutrustning
* Industriarkeologi
* Allmän rådgivning samt utbildning inom byggnadsvård
* Produktion av böcker
* Illustrationer och fotografering
* Fotodokumentationer


Jag utför uppdrag över hela landet. Om ett uppdrag kräver kompetens utöver min egen, har jag samarbete med bland annat andra industriantikvarier, byggnadsantikvarier och arkeologer.