Hälleforsnäs Bruk

Hälleforsnäs bruk i Södermanland, eller som det tidigare kallades Hellefors styckebruk, bildades 1659 av vallonen Abine Noy. Han hade fått privilegiet att bryta malm och gjuta kanoner i området. Under den här tiden bodde de flesta arbetarna i små torp runt bru-ket. Under 1800-talet ägdes bruket av familjen Celsing och under deras ledning växte bruket till en stor och modern industri. Under den här tiden tillverkades jordbruksmaskiner, vedspisar, kaminer, stekpannor, grytor samt många andra produkter. Herrgården, kal-lad Stora huset, byggdes om till lyxbostad och många av de övriga byggnaderna runt bruket uppfördes under Celsings tid. Arkitekt var Johan Fredrik Åbom. Vid sekelskiftet 1900 producerades till största delen radiatorer och värmepannor. På 1920-talet övertogs bruket av AB Järnförädling och under dess ägande var tillverkning av rör den största produkten.

Brukets storhetstid var under 1960-talet med drygt 1000 anställda. Bruket var under en tid ett av de största gjuterierna i norra Europa. Under 1980-talet lades stora delar av bruket ned för att slutligen gå i konkurs 1997. Idag finns flera företag representerade på området så som Gjuterimuseet, gjuteriet Bruksprodukter i Hälleforsnäs AB, ett flertal konstnärer och i augusti 2008 öppnade konfektionskedjan Lager 157 verksamhet i de gamla upprustade brukslokalerna. Totalt syselsätter bruksområdet idag ca 30 personer.

Stora delar av bruket brann 1934 och de flesta av de byggnader som finns på bruksområdet idag härrör därför från 1930-talets se-nare del. Samtidigt som de nya bruksbyggnaderna uppfördes så byggdes järnvägens gamla stickspår från 1909 om till normalspår. En byggnad som klarade sig vid branden var det magnifika kolhuset från tidigt 1800-tal, uppfört av trä och putsad slaggsten. Dess yta är nästan 4 000 kvadratmeter med ett helt fribärande tak som har en spännvid på ca 18 meter. Byggnaden hade ett av de största fri-bärande taken i Europa när det byggdes. Sedan 1990-talet fungerar kolhuset som en teater under sommarhalvåret.

En av de varor som tillverkades vid bruket under familjen Celsings tid är pumpen vid S:t Erikstorg i Uppsala, gjuten omkring 1850.