Civilförsvarsanläggningen Elefanten Civilförsvarsanläggningen Elefanten
Issjöa missionshus Issjöa missionshus