Vårby Bryggeri

Under våren 2013 utförde jag en dokumentation av Vårby bryggeri tillsammans med Stockholms Läns Museum. Uppdraget kom från Länsstyrelsen i Stockholms län som ville ha dokumentationen utförd eftersom bryggeriets ägare, Spendrups Bryggeri AB, under året skulle lägga ner bryggeriet i Vårby och flytta verksamheten till andra orter i landet.

Jag och en kollega utförde dokumentationen av tillverkningsprocessen och den tekniska utrustningen medan länsmuseet stod för dokumentationen av själva byggnaderna.

Vårby gård var ett gods och säteri som från medeltiden och fram till mittten av 1970-talet låg strax norr om Vårby bryggeris nuvarande anläggning. På platsen fanns en källa och år 1707 bildades Vårby hälsobrunn som var i drift i ca 40 år. Vid källan uppfördes år 1708 ett brunnshus och ett badhus. Brunnshuset finns kvar än idag men dess yttre utformning kom till på 1860-talet. På 1930-talet övertog Stockholms stad Vårby gård. Vårby gårds huvudbyggnad förstördes i en brand 1975.

1932 började källan återigen utnyttjas när en mineralvattenfabrik anlades på platsen av Vårby gårds dåvarande ägare, ingenjören C Harry Winberg. Fabriken invigdes 1933. 1936 bildades Wårby Hälsobrunn AB. Här tillverkades bordsvatten, vichy- och sodavatten, sockerdricka, jul- och påskmust. År 1942 såldes fabriken till Konsumtionsföreningen Stockholm.

I början av 1950-talet började fabriken, trots många om- och tillbyggnader, bli för trång och en ny fabriksanläggning började uppföras på nuvarande plats i slutet av 1950-talet. Bryggeriet var vid invigningen det första helt nybyggda ölbryggeriet i Sverige sedan 1880-talet. Äganderätten övergick till Kooperativa förbundet (KF). Namnet Wårby Hälsobrunn AB ändrades till Wårby Bryggerier AB för att sedan ändras till Wårby Källa. År 1989 köptes anläggningen av Spendrups Bryggeri AB och heter idag Vårby bryggeri.

Den gamla fabriken stod kvar fram till början av 2000-talet då den revs och gav plats för Spendrups nya huvudkontor som uppfördes 2003, ritat av Dalark arkitekter AB.

Länk till dokument