Porla brunns spruthus Inventering av brandstationer och spruthus
Nygårdsdammen Trosaån - Vattenanknutna kulturmiljöer
Transjö Glasbruk Vattenanknutna kulturmiljöer vid Lyckebyåns avvattningsområde
Slagesnäs Vattenanknutna kulturmiljöer vid Skräbeåns avvattningsområde - Holjeån, Snöflebodaån och Vilshultsån
Vattenanknutna kulturmiljöver vid Mörrumsåns avrinningsområde i Kronobergs län