Älvkarleö spruthus i Uppland, idag rivet.

Inventering av brandstationer och spruthus

Under åren 2012-2018 har jag, tillsammans med en kollega, genomfört inventeringar av brandstationer och spruthus i sju län; Dalarna, Gävleborg, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland och Örebro län. Objekten har varit många, både att besöka på plats men det har även varit många byggnader som idag är rivna. Under 2016 har jag även påbörjat en inventering i Värmlands län som inte är avslutad.

Invententeringarna har genomförts på vårt eget initiativ men med bidrag från Torsten Söderbergs Stiftelse. 

Fyra av länen har gått i tryck i december 2016, den femte trycktes i december 2017, och den sjätte i juni 2018, se publikationer.