Örbyhus slott

Godset Örby är känt sedan 1300-talet. År 1451 köpte Gustav Vasas farfar, Johan Kristersson Vasa, godset av riksrådet Sten Turessons (Bielke) änka Agneta Eriksdotter (Krummedik). Tornet, som är den äldsta delen av slottet, härrör från 1450-talet och uppfördes som ett försvarsverk av Johan. I och med detta tog Vasaättens 200-åri-ga epok i slottets historia sin början. 1548 bytte Gusav Vasa till sig Örbyhus, som det nu kallades, från sina kusiner och förvandlade tornet till ett riksfäste i det inre av Upplands. Han anlade vallar, vallgravar samt den 54 meter höga stenmuren. I borgen fanns gångar och kasematter med utrymmen för bemanning och förråd för många år. Borgen tjänade aldrig som försvarsverk utan blev i-stället statsfängelse.

I december 1574 fördes den avsatte och fängslade Erik XIV till Ör-byhus. Flyttningen skedde brådstörtat efter att det hade gjorts flera försök att befria Erik. Under de år som Erik satt fängslad på Örby-hus förekom flera befrielseaktioner och det var troligen dessa oro-ligheter som drev Johan III att göra sig av med Erik. I februari 1577 förgiftades Erik till döds med arsenik, enligt sägnen var den blan-dad i ärtsoppa.

1641 förvärvade Gustav Banér Örbyhus. Under hans ägotid förvand-lades försvarsborgen till ett barockslott. En vacker trädgård med akvedukter och fontäner anlades. Den östra fasaden pryds fortfa-rande av Gustav Banérs och hans första hustru, Sofia Cecilia Kruus vapensköldar.

I början av 1700-talet av ägdes slottet av De Geer på Leufsta bruk. Han gjorde Leufsta och Örbyhus till fidiekomiss för sin brorson, ve-tenskapsmannen Charles De Geer. Under de två århundraden som följde var det familjerna de Geer, von Platen, de la Gardie, Kling-spor och Barnekow som satte sin prägel på Örbyhus.

De flesta byggnaderna runt slottet uppfördes under åren 1825-1832 av dåvarande ägaren Carl De Geer efter arkitekten C.C. Gjörwells ritningar. Byggnaderna representerar många av de funktioner som erfordrades vid ett stort gods under självhushållningens dagar. Här finns bland annat arbetarbostäder, smedja, snickarbod, bagar- och tvättstuga, växthus och värdshus. Den vackra ladugårdsbyggnaden från 1876 inrymmer idag Örbyhus Golfklubb.

År 1900 inköptes slottet av greve Carl-Gustav von Rosen. Det över-togs samma år av hans son Eugene von Rosen som lät genomföra omfattande restaurerings och inredningsarbeten. Egendomen är fortfarande i familjens ägo och drivs idag som ett aktiebolag.