Papper och massa i Dalarna och Uppland

Skogsindustriernas Industrihistoriska utskott ger ut en skriftserie om pappers- och massafabriker i vårt land som heter Papper och massa. Sju böcker har tidigare givits ut i serien mellan åren 1997 och 2004. Hösten 2008 gavs den åttonde boken i serien ut och turen hade kommit till Dalarna och Uppland.

Under hösten 2008 kom Skogsindustrierna med en förfrågan om jag och min medförfattare till boken om Hallsta Pappersbruk, ville omarbeta vårt material om Hallsta Pappersbruk så att det skulle passa in i boken Papper och massa i Dalarna och Uppland. Vi åtog oss uppdraget och började anpassa vårt material så det skulle passa branschfolk inom pappers- och massaindustrin.

Boken är slutsåld hos Skogsindustriernas Industrihistoriska utskott.