Brandstationer och spruthus - Inventering 2012-2018

Böckerna är ett resultat av de inventeringar av brandstationer och spruthus som jag gjort under åren 2012-2018 tillsammans med en kollega. Inventeringarna gjordes i sju län; Dalarna, Gävleborg, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland och Örebro län. Fyra av dessa län trycktes i bokform i december 2016: Gävleborg, Stockholm, Södermanland och Uppsala län. Den femte, Västmanlands län, trycktes i december 2017 och den sjätte boken, som är Örebro län, trycktes i juni 2018.

Böckerna är tryckta med hjälp av bidrag från Torsten Söderbergs Stiftelse och utgivna av HELU Förlag.

Böckerna går att köpa hos Lillstugan i Vendel