Flottningen från Gysinge till havet

Boken handlar om flottningen i nedre Dalälven och ger en samlad bild av virkestransporten på nedre Dalälvens fjärdar och i timmerrännor till kusten. Vi får bland annat läsa om flottning på Färnebofjärden och Hedesundafjärdarna, Korsnäs timmerränna samt lite historik om Kronsågen i Älvkarleby samt Skutskärssågen.

Boken är utgiven av författarna.

Boken finns att köpa hos Lillstugan i Vendel