Brandstationer och spruthus

Brandstationer och spruthus

Nu har mina fyra första böcker om Brandstationer och spruthus kommit från tryckeriet. Böckerna är ett resultat av den inventering som jag och en kollega genomfört under åren 2012-2016. Fyra av sju län är tryckta: Gävleborg, Stockholm, Södermaland och Uppsala län.

Lillstugan i Vendel

2017-01-20 11:35